UITBLINKEND DOOR AFWEZIGHEID (2)

EXPO #11: 3 SOLOTENTOONSTELLINGEN

De drie kunstenaars – Jean-Marie Bytebier, Eric Colpaert en Lukas Vandenabeele – hebben op het eerste gezicht weinig gemeen. Hun oeuvres ogen heel verschillend. In Emergent zijn ze niettemin samengebracht op basis van één gemeenschappelijk kenmerk. Ze worden in hun werk gedreven door het verlangen zich te bevrijden of te verlossen van alle betrokkenheden, oordelen, betekenissen, aanwezigheden. Tezelfdertijd beseffen ze (zich bedienend van woorden of beelden om hun doel na te streven) dat de vervulling van dit verlangen onmogelijk is. Het gepresenteerde werk bestaat in, met, dankzij die paradox.

Jean-Marie Bytebiers werken worden veelal onmiddellijk als landschappen gelezen. En toch doet de kunstenaar keer op keer zijn uiterste best om zoveel mogelijk landschap weg te nemen. Hij wil immers het canon van de landschapsschilderkunst doorbreken door obstakels in zijn werk te brengen. De aanzet voor Bytebiers bijdrage aan Uitblinkend door afwezigheid (2) was het kunstenaarsboek AB.ad, een samenwerking tussen de kunstenaar, Luc Derycke en MER. Paper Kunsthalle.

Elk werk van Eric Colpaert plaatst je, nu eens heel direct en manifest, dan weer voorzichtig en subtiel, in het spanningsveld tussen hier en daar, tussen dingen of motieven die heel vertrouwd lijken, en het totaal andere of onvoorstelbare. Via de altijd fijngevoelige, verleidelijke esthetiek van zijn werk nodigt de kunstenaar ons uit om die tussenwereld te verkennen.

Het œuvre van Lukas Vandenabeele is gericht op de crisis van het kijken, en dus van de betekenis. Het heeft het beeld nodig, maar wil het zien in elkaar storten. Het laat letters en woorden ontstaan, met geen ander doel dan het woord te lijf te gaan. Het wil de verbinding, de incestueuze relatie tussen hersenen en wereld doorknippen.

Curator: Frank Maes

EMERGENT, platform voor hedendaagse kunst, Veurne
www.emergent.be